Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Op het aanbod op deze website zijn tenminste de navolgende modules van de ICT~Office Voorwaarden van toepassing:

A. Module Algemeen
B. Module 4 Application service provision, software as a service en computerservice