Wat is het?

Wat krijg ik?

Je kunt zoveel cursisten en trainees toevoegen als je wilt.

Als ze ingelogd zijn en TrainerTops gebruiken, noemen we ze ‘gebruikers’. Met ‘gelijktijdige gebruikers’ bedoelen we cursisten en trainees die op hetzelfde moment ingelogd zijn.

Transfer van trainingen

Hoe zorg je ervoor dat cursisten in de praktijk toepassen wat ze geleerd hebben?

Met TrainerTops leg je de norm vast die voor de taken op de werkvloer geldt. Je test cursisten op basis van de norm. Vervolgens stel je een individueel leerplan op, op basis van de test-resultaten.

Buiten de trainingsbijeenkomsten om kan je praktische tips en feiten aanreiken. Met TrainerTops doe je dat gemakkelijk via bijvoorbeeld email of sms.

Tot slot plan je opfriscursussen in via de kalender en je stuurt alle cursisten een herinneringsmailtje.

Resultaten verantwoorden

Hoe verantwoord je de resultaten aan veeleisende opdrachtgevers?

TrainerTops legt op twee niveaus gegevens vast: enerzijds wordt bijgehouden hoeveel tijd een cursist besteedt aan specifieke leeractiviteiten (e.g. het volgen van een online test, of het maken van een toets). Anderzijds worden de concrete resultaten in de vorm van cijfers vastgelegd.